کنترل دما و رطوبت محصولات کنترل دما و رطوبت اطلاعات بیشتر

قابل استفاده در مرغداری‌ها، گلخانه‌ها و کوره های چوب خشک کن

سنسور دما و رطوبت

اطلاعات بیشتر

دسته بندی محصولات

رطوبت ودما (3)

سامانه کنترل (2)

لاگر و GSM

سایر محصولات (1)